Εκπαιδεύσεις

Η Evalion διαθέτει δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

  1. Σεμινάρια που στοχεύουν στην εκπαίδευση στη χρήση των μεθόδων αξιολόγησης της εταιρίας και απευθύνονται κυρίως σε στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και σε Διευθυντικά Στελέχη που εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης προσωπικού, είτε για σκοπούς επιλογής ή ανάπτυξης προσωπικού και
  2. Σεμινάρια που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες που συνδέονται με τη διαχείριση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα, η Evalion διαθέτει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Εργασιακά Τεστ

Παρέχουν αντικειμενική και σχετική με την εργασία αξιολόγηση και μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης εξασφαλίζοντας την τοποθέτηση του κατάλληλου ατόμου στην κατάλληλη θέση.

Χορήγηση Εργασιακών Τεστ

Σχεδιασμένο για εκείνους που επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος μόνο στη διαδικασία της χορήγησης και της βαθμολόγησης των εργασιακών τεστ / ερωτηματολογίων.

Ερωτηματολόγιo Υποκίνησης

Σχεδιασμένο ειδικά για να αναγνωρίζει την ενεργητικότητα με την οποία ένα άτομο προσεγγίζει μία εργασία ή μια κατάσταση, καθώς επίσης και τις συνθήκες που τείνουν να αυξάνουν ή να μειώνουν την υποκίνησή του.

Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Η Evalion σχεδιάζει και διεξάγει βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης για την ενίσχυση και βελτίωση δεξιοτήτων, σημαντικών για την άσκηση διαφόρων καθηκόντων, διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων.

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Εξοικείωση και να κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών που δίνουν τα ψυχομετρικά εργαλεία.