Πελάτες & Συνεργάτες

Το πελατολόγιο της Evalion αριθμεί περισσότερους από 400 οργανισμούς, από διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους:

  • Τραπεζικοί Οργανισμοί
  • Φαρμακευτικές Εταιρίες
  • Λιανικό Εμπόριο
  • Τρόφιμα και Καταναλωτικά Είδη
  • Σταθερή και Κινητή Τηλεφωνία
  • Τεχνολογία
  • Βιομηχανία και Παραγωγή
  • Πανεπιστημιακοί και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Η Evalion διατηρεί μακροχρόνια σχέση συνεργασίας με τους περισσότερους πελάτες της.