Προφίλ

Η εταιρία

Η Evalion (μετονομασία από SHL Ελλάς) ιδρύθηκε το 1991 από την πολυεθνική εταιρία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού SHL, ως SHL Ελλάς. Με μία βάση 25 περίπου χρόνων, η Evalion αποδεικνύει σταθερά την αξία που προσθέτουν οι υπηρεσίες της στην ανάπτυξη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα των λύσεων με την εξειδικευμένη και επιστημονική γνώση. Αποτελεί τη μοναδική συμβουλευτική εταιρία στην Ελλάδα που απαρτίζεται αποκλειστικά από εργασιακούς ψυχολόγους και μπορεί να παρέχει και να αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. Οι λύσεις αυτές συνεισφέρουν με επιστημονικό τρόπο στη διάγνωση του δυναμικού, στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και στη βελτίωση της εργασιακής συμπεριφοράς και απόδοσης. Αποτελεί ακόμα, την εταιρία που πρώτη εισήγαγε και εφάρμοσε τη ψυχομετρία στις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον ελλαδικό χώρο. Οι λύσεις, ή τα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχει η Evalion, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα στην εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης ανθρώπων. Η Evalion προσφέρει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της σε Ελλάδα, Κύπρο, Μέση Ανατολή και Βαλκάνια.

Η Evalion αποτελούσε θυγατρική της SHL για 15 περίπου χρόνια, ενώ τα τελευταία έτη λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρία, συνεργαζόμενη με την SHL. Η SHL είναι μία από τους παγκόσμιους ηγέτες συμβουλευτικών εταιριών στην αντικειμενική αξιολόγηση επαγγελματικών ιδιοτήτων (competencies) και των συστατικών τους (ικανότητες, προσωπικότητα, κίνητρα, ενδιαφέροντα κτλ.). Αξιοποιώντας την εμπειρία 50 χρόνων, η SHL πραγματοποιεί παραπάνω από 25 εκ. αξιολογήσεις το χρόνο, σε παραπάνω από 30 γλώσσες. Έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες (σε Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία και Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία), ενώ τα εργαλεία της χρησιμοποιούνται σε 150 χώρες. Ο κατάλογος των προϊόντων/ επιστημονικών εργαλείων μέτρησης της SHL αριθμεί περισσότερα από 1.000 διαφορετικά τεστ, ερωτηματολόγια ή ασκήσεις προσομοίωσης.

Σημαντικές πληροφορίες:

  • Η Evalion έχει αναπτύξει και σταθμίσει παραπάνω από 250 εργαλεία αξιολόγησης για σκοπούς επιλογής ή ανάπτυξης προσωπικού.
  • Έχει εισάγει και σταθμίσει στην ελληνική αγορά το πλέον αναγνωρισμένο ερωτηματολόγιο επαγγελματικής προσωπικότητας OPQ, το οποίο έχουν συμπληρώσει μέχρι σήμερα 20.000 περίπου άνθρωποι.
  • Έχει αξιολογήσει παραπάνω από 15.000 άτομα, τα τελευταία 5 έτη, για σκοπούς πρόσληψης, προαγωγών ή ανάπτυξης.
  • Έχει αξιολογήσει πάνω από 2.500 στελέχη εταιριών, τα τελευταία 5 έτη, για σκοπούς ανάπτυξης δυναμικού και εξέλιξης καριέρας.
  • Έχει πραγματοποιήσει 20.000 περίπου online αξιολογήσεις σε τεστ ικανοτήτων ή ερωτηματολόγια τα τελευταία 3 έτη, ενώ αποτελεί την εταιρία που πρώτη εισήγαγε την online αξιολόγηση στην Ελλάδα.
  • Στο πελατολόγιό της ανήκουν παραπάνω από 400 εταιρίες, διαφόρων μεγεθών και από διάφορους κλάδους της οικονομίας, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
  • Ακολουθώντας τις επιστημονικές αρχές του British Psychological Society, έχει πιστοποιήσει παραπάνω από 2.000 στελέχη οργανισμών, στην ορθή χρήση των μεθόδων αξιολόγησης που παρέχει, καθιστώντας έτσι ένα σημαντικό αριθμό εταιριών ικανό στην αυτόνομη χρήση τεστ ή και ερωτηματολογίων.

Όραμα και Αποστολή

Το όραμά μας είναι να αποτελούμε τον ηγέτη στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, παρέχοντας υψηλής ποιότητας συμβουλευτική, εκπαίδευση και προϊόντα σε ένα μεγάλο εύρος τομέων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Η αποστολή της Evalion είναι να διασφαλίσει ότι οι οργανισμοί γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για το δυναμικό των ατόμων. Αυτό το επιτυγχάνουμε εφαρμόζοντας τις αρχές της αντικειμενικής αξιολόγησης, της ψυχομετρίας και των ίσων ευκαιριών και αξιοποιώντας την υψηλή εξειδίκευση των συμβούλων μας στα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι αξίες μας

Επιστημονικότητα
Τα τεστ, τα συστήματα και οι υπηρεσίες μας είναι δείγματα «βέλτιστων εφαρμογών» που έχουν αποδείξει έρευνες ότι βελτιώνουν την ατομική και εταιρική απόδοση

Διαχρονικότητα
Επενδύουμε στις σταθερές συνεργασίες με τους πελάτες μας, μέσω των κατάλληλων και ποιοτικών λύσεων που προσφέρουμε και την υποστήριξη αυτών

Προσαρμοσμένες Λύσεις
Διαθέτουμε ευελιξία στην προσέγγισή μας που επιτρέπει να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας

Ίσες Ευκαιρίες
Τα τεστ και οι διαδικασίες μας προωθούν τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης

Εμπιστευτικότητα
Η διαχείριση των εταιρικών και προσωπικών δεδομένων χαρακτηρίζεται από εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια

Τεχνολογική Αρτιότητα
Χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία για να παρέχουμε λύσεις νέες, πρωτότυπες και οικονομικά συμφέρουσες

Ποιοι είμαστε

Η Evalion είναι στελεχωμένη με υψηλού επιπέδου συμβούλους καταρτισμένους σε θέματα εργασιακής ψυχολογίας και οργανωσιακής ανάλυσης και ανάπτυξης.

Καθόλη την ιστορία της Evalion στην Ελλάδα, αποτελεί τη μοναδική εξειδικευμένη εταιρία σε θέματα ψυχομετρίας και εργασιακής ψυχολογίας.

____________

Ισολογισμός 2012 (PDF)
Ισολογισμός 2013 (PDF)
Ισολογισμός 2014 (PDF)