Εργασιακά Τεστ Ικανοτήτων

Τα τεστ ικανοτήτων έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν τις τωρινές ικανότητες και το μελλοντικό δυναμικό για διαφορετικά είδη εργασιακών δεξιοτήτων. Η πληροφορία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων μέσα σε έναν οργανισμό. Ο εντοπισμός των ταλέντων, όταν η προσφορά είναι μεγάλη, εκτός από απαραίτητος, αποδεικνύεται και δύσκολος. Τα τεστ ικανοτήτων αποτελούν την πιο έγκυρη μέθοδο πρόβλεψης της επίδοσης, όταν πρέπει να επιλέξουμε μόνο μία μέθοδο. Η Evalion έχει αναπτύξει και σταθμίσει στην Ελληνική γλώσσα και πληθυσμό παραπάνω από 150 τεστ ικανοτήτων.

Η Evalion διαθέτει τις εξής κατηγορίες τεστ ικανοτήτων:

 • Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού
 • Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού
 • Τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού
 • Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού
 • Τεστ Αντίληψης Χώρου/Διαστάσεων
 • Τεστ Παρατηρητικότητας/Ελέγχου Δεδομένων
 • Τεστ Μηχανικής Αντίληψης
 • Τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού
 • Τεστ Διοικητικής Κρίσης

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε δείγματα από τα παραπάνω τεστ.

Τα τεστ της Evalion καλύπτουν όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και τις λειτουργίες ενός οργανισμού:

 • Directors
 • Senior Managers / Professionals
 • Middle Managers
 • Junior Managers / Προϊστάμενοι
 • Πτυχιούχοι
 • Πωλήσεις / Εξυπηρέτηση Πελατών / Τηλεφωνικό Κέντρο
 • Διαχειριστικό & Γραμματειακό Προσωπικό
 • Πληροφορική
 • Τεχνικοί / Μηχανικοί
 • Ειδικευμένοι Χειριστές / Τεχνίτες
 • Παραγωγή / Μεταφορές

Επίσης, η Evalion συνεργάζεται με οργανισμούς για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων τεστ ικανοτήτων για αποκλειστική χρήση από αυτούς.

Όλα τα τεστ ικανοτήτων που διαθέτει η Evalion, καθώς και τα σχετικά τους ηλεκτρονικά συστήματα, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά και οφέλη:

 • Διατίθενται ή μπορούν να διατεθούν σε on-line μορφή.
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις αξιοπιστίας που ορίζει η επιστημονική κοινότητα.
 • Όλα τα ψυχομετρικά εργαλεία που διαθέτει η Evalion, συνοδεύονται από αντίστοιχες ελληνικές ομάδες σύγκρισης αποτελεσμάτων (νόρμες).
 • Ακολουθούνται από αναλυτική ατομική αναφορά αποτελεσμάτων (αυτοματοποιημένη στην περίπτωση της on-line εφαρμογής).
 • Χορηγούνται και βαθμολογούνται από σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα που τηρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και εφαρμογής της ψυχομετρίας με ηλεκτρονικά μέσα (στην on-line εφαρμογή).
 • Αποτελούν οικονομική, αλλά και γρήγορη, λύση, καθώς είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμπλήρωση από ομάδα υποψηφίων (σε έντυπη ή on-line μορφή).