Ερωτηματολόγια Επαγγελματικής Προσωπικότητας

Τα Ερωτηματολόγια Επαγγελματικής Προσωπικότητας που διαθέτει η Evalion παρέχουν το ατομικό προφίλ για κάθε αξιολογούμενο, το οποίο αντανακλά τους προτιμητέους τρόπους εργασιακής συμπεριφοράς και τα προεξέχοντα χαρακτηριστικά του. Τα στοιχεία αυτά της προσωπικότητας κάποιου αναμένεται να επηρεάσουν την εργασιακή του απόδοση.

Τα Ερωτηματολόγια Επαγγελματικής Προσωπικότητας OPQ της SHL είναι από τα πιο ευρέως μελετημένα και διαδεδομένα ψυχομετρικά εργαλεία που διατίθενται σήμερα. Το ερωτηματολόγιο OPQ είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον εργασιακό χώρο και έχει πιστοποιηθεί με παραπάνω από 100 μελέτες εγκυρότητας, σε 20 χώρες και 40 διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Στην Ελλάδα, τo OPQ το εισήγαγε η εταιρία Evalion πριν από 20 περίπου χρόνια και από τότε έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο εργαλείο μέτρησης της προσωπικότητας, τόσο για σκοπούς επιλογής, όσο και ανάπτυξης προσωπικού, σε ένα εύρος εργασιακών θέσεων, οργανωτικών επιπέδων και επαγγελματικών ειδικοτήτων. Διατίθεται σε έντυπη και online μορφή.

Όλα τα εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής προσωπικότητας που διαθέτει η Evalion, καθώς και τα σχετικά τους ηλεκτρονικά συστήματα, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά και οφέλη:

  • Διατίθενται σε πολλές γλώσσες και χώρες.
  • Ενσωματώνουν την «υποχρεωτική επιλογή» στον τρόπο συμπλήρωσής τους: αυτή η προσέγγιση μειώνει τις «κοινωνικά επιθυμητές» απαντήσεις στις περιπτώσεις επιλογής.
  • Πληρούν τις προϋποθέσεις αξιοπιστίας που ορίζει η επιστημονική κοινότητα.
  • Ακολουθούνται από έναν αριθμό διαφορετικών αναλυτικών αναφορών αποτελεσμάτων, ανάλογα με το σκοπό της διαδικασίας.
  • Εξυπηρετούν τόσο σκοπούς επιλογής, όσο και ανάπτυξης προσωπικού.
  • Παρέχονται και σύντομες εκδόσεις των ερωτηματολογίων, οι οποίες πληρούν τους απαραίτητους δείκτες αξιοπιστίας.
  • Διατίθενται σε μορφή ελεγχόμενης πρόσβασης, αλλά και μη.
  • Όλα τα ψυχομετρικά εργαλεία που διαθέτει η Evalion, συνοδεύονται από αντίστοιχες ελληνικές ομάδες σύγκρισης αποτελεσμάτων (νόρμες).
  • Χορηγούνται και βαθμολογούνται από σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα που τηρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και εφαρμογής της ψυχομετρίας με ηλεκτρονικά μέσα.
  • Αποτελούν οικονομική, αλλά και γρήγορη, λύση, καθώς γίνεται χρήση του διαδικτύου.