Ερωτηματολόγια Υποκίνησης

Η υποκίνηση είναι τέτοιας πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία της εταιρίας, όπως είναι κάθε ικανότητα ή προσωπικό γνώρισμα. Κατανοώντας τι υποκινεί το προσωπικό, οι διευθυντές μπορούν να ενεργοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες κάθε ατόμου και να καθοδηγήσουν την ενέργεια τους πιο εποικοδομητικά.

H υποκίνηση ενός ατόμου, είναι στενά συνδεδεμένη με τις προσωπικές του αξίες και επηρεάζεται σημαντικά από το πλαίσιο εργασίας στο οποίο βρίσκεται κάποιος. Η Evalion, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τις κρίσιμες αυτές πτυχές στον τρόπο που λειτουργεί (ή θα λειτουργήσει) κάποιος, με δομημένο και έγκυρο τρόπο.