Οδηγοί Δομημένης Συνέντευξης

Οι οδηγοί συνέντευξης της εταιρίας περιέχουν όλα όσα χρειάζονται για να διεξάγει κάποιος μία δομημένη συνέντευξη βάσει επαγγελματικών ιδιοτήτων (competencies). Οι οδηγοί αυτοί συνέντευξης είναι κατάλληλοι για Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και σε κάθε άλλο στέλεχος που εμπλέκεται στη διαδικασία της συνέντευξης. 

Οι οδηγοί συνέντευξης:
Προσφέρουν συνέπεια μεταξύ των εμπλεκόμενων συνεντευξιαστών
Εξασφαλίζουν ότι θα αναδειχθούν σχετικές με τη θέση πληροφορίες
Επιτρέπουν να παρθούν αποφάσεις στη βάση δομημένων και αντικειμενικών αξιολογήσεων
H Evalion, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της, δύναται να σχεδιάσει οδηγούς συνέντευξης στη βάση των επαγγελματικών ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό, για αποκλειστική χρήση από αυτόν.