Οδηγός Προσωπικής Ανάπτυξης

Ο Οδηγός Προσωπικής Ανάπτυξης αποτελεί έναν ολοκληρωμένο εγχειρίδιο που αφορά την προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη. Είναι σχεδιασμένος στη βάση επαγγελματικών ιδιοτήτων και παρουσιάζει τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο εκμάθησης για αυτόν και τις δραστηριότητες εκείνες που είναι εφαρμόσιμες στο ρόλο του για να επιτύχει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της καριέρας του.

Ο Οδηγός Προσωπικής Ανάπτυξης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τη μετατροπή των στόχων ανάπτυξης σε συγκεκριμένες δράσεις. Χρησιμοποιείται από το ίδιο το άτομο για να βοηθηθεί και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η δέσμευσή που θα επιδείξει απέναντι στην ανάπτυξή του. 

Με έναν μεθοδικό και φιλικό-προς-τον-χρήστη τρόπο, ο οδηγός αυτός κατευθύνει τον χρήστη στο να:

  • Προσδιορίσει τις επαγγελματικές ιδιότητες (competencies) που απαιτούνται στο ρόλο του.
  • Διατυπώσει με συνοπτικό τρόπο τα δυνατά του σημεία και τις ανάγκες ανάπτυξης.
  • Προγραμματίσει την προσωπική του ανάπτυξη.
  • Παρακολουθεί και επανεξετάζει την πρόοδό του.

Ο Οδηγός Προσωπικής Ανάπτυξης περιέχει παραπάνω από 700 δράσεις ανάπτυξης που εστιάζουν σε 36 διοικητικές επαγγελματικές ιδιότητες. Συνδυάζεται αποτελεσματικά με όλες τις διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού καριέρας μιας εταιρίας.

Η Evalion επιπλέον, συνεργάζεται με οργανισμούς για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων οδηγών προσωπικής ανάπτυξης.