Αξιολόγηση για Επιλογή Προσωπικού

Η αποτελεσματική πρόσληψη, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία του οργανισμού. Η Evalion παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στις παραπάνω δραστηριότητες, από την ανάλυση θέσεων εργασίας έως την αξιολόγηση υποψηφίων, με σκοπό την διαμόρφωση μίας υψηλής ποιότητας λίστας προτεινόμενων ατόμων βάσει των απαιτήσεων της θέσης. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Evalion σ’ αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν: