Σειρά Επαγγελματικού Προσανατολισμού EvCareer

Η Evalion διαθέτει μία ειδική σειρά από τεστ και ερωτηματολόγια, κατάλληλη για χρήση για σκοπούς συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε εφήβους 14-18 ετών. Τα τεστ αυτά και ερωτηματολόγια μας δίνουν αντικειμενικές ενδείξεις αναφορικά με τρία ερωτήματα που απασχολούν τους/τις μαθητές/τριες «Ποιος είμαι; -Τι θέλω; -Τι μπορώ;» και αποτελούν τη βάση για να παρθούν οι πλέον ορθές αποφάσεις σπουδών και καριέρας.

Η σειρά Επαγγελματικού Προσανατολισμού EvCareer περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία αξιολόγησης:

 • Τεστ Κατανόησης Κειμένου
 • Τεστ Συσχετισμού Εννοιών
 • Τεστ Αριθμητικών Προβλημάτων
 • Τεστ Αριθμητικών Ακολουθιών
 • Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού
 • Τεστ Ελέγχου Δεδομένων
 • Τεστ Αντίληψης Χώρου
 • Τεστ Μηχανικής Αντίληψης
 • Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας
 • Ερωτηματολόγιο Αξιών
 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Πληροφορίες για τη σειρά Επαγγελματικού Προσανατολισμού EvCareer