Συμβουλευτική Καριέρας (για ενήλικες)

Η συμβουλευτική καριέρας που παρέχει η Evalion, αφορά στη συλλογή με δομημένο τρόπο (τεστ και ερωτηματολόγια) πληροφοριών σχετικών με το άτομο, ώστε στη συνέχεια να του παραχθεί η κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση για την επανατοποθέτησή του στην αγορά εργασίας ή την αλλαγή καριέρας.

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ένας εργαζόμενος να συναντήσει στην πορεία της καριέρας του την ανάγκη συμβουλευτικής κατεύθυνσης αναφορικά με την αλλαγή καριέρας ή την επανατοποθέτησή του στην αγορά εργασίας. Η συμβουλευτική καριέρας που παρέχει η Evalion σε συνεργαζόμενες εταιρίες και οργανισμούς, αφορά στη συλλογή με δομημένο τρόπο (τεστ και ερωτηματολόγια) πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, την προσωπικότητα ή τα κίνητρα που χαρακτηρίζουν κάποιον.

Η πληροφορία αυτή αποτελεί τη βάση της συμβουλευτικής κατεύθυνσης που παρέχεται στη συνέχεια στο άτομο από εξειδικευμένους συμβούλους, με στόχο την επανατοποθέτησή του στην αγορά εργασίας ή και την αλλαγή καριέρας που μπορεί να προκύπτει ως ανάγκη.

Ειδικά εργαλεία:

Σειρά Συμβουλευτικής Καριέρας EvCareer