Εξειδικευμένες Λύσεις και Εργαλεία

Ένα σημαντικό σημείο που ξεχωρίζει την Evalion, είναι η δυνατότητα να προσαρμόζει ή να αναπτύσσει νέα εργαλεία, πολλές φορές αποκλειστικά και μόνο για τις ειδικές ανάγκες ενός οργανισμού. Τα εργαλεία αυτά πολλές φορές αφορούν τεστ ικανοτήτων ή ασκήσεις προσομοίωσης, που σχεδιάζονται, δοκιμάζονται και τεκμηριώνονται στη βάση συγκεκριμένων αναγκών αξιολόγησης μιας εταιρίας.

Πέρα από τα ειδικά εργαλεία που αναπτύσσονται, η εταιρία σχεδιάζει και ειδικά συστήματα αξιολόγησης, όπως είναι τα συστήματα αξιολόγησης 360º που αφορούν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό.

Οι σύμβουλοι που εργάζονται στην Evalion έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να προσαρμόζουν ή να αναπτύσσουν τα εργαλεία ή τις λύσεις αυτές, εστιάζοντας αποκλειστικά στις ανάγκες ενός οργανισμού.