Δεξιότητες Δομημένης Συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου καλύπτονται θέματα σχετικά με τη δομή και τη διαδικασία εφαρμογής της δομημένης συνέντευξης. Γίνεται αναφορά σε διαφορετικές προσεγγίσεις (Βιογραφική, Βάσει Επαγγελματικών Ιδιοτήτων/Competencies, Βάσει Καταστάσεων) και στις σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο/η αξιολογητής/τρια, με έμφαση στη διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης. Οι συμμετέχοντες εξασκούνται μέσω πρακτικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων και μέσω της πρακτικής άσκησης διεξαγωγής συνέντευξης (άσκηση role playing).

Απευθύνεται σε:

  • Στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διοικητικά στελέχη μέσης ή ανώτερης διευθυντικής βαθμίδας που διεξάγουν συνεντεύξεις και θέλουν να βελτιώσουν την τεχνική τους

Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις κύριες δεξιότητες της συνέντευξης
  • Διεξάγουν περιεκτικές και δομημένες συνεντεύξεις βάσει Βιογραφικού ή/και βάσει Επαγγελματικών Ιδιοτήτων (Competencies)
  • Κατατάσσουν και αξιολογούν τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις
  • Καταλήγουν σε εμπεριστατωμένες και αντικειμενικές αποφάσεις επιλογής

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται στις δύο (2) ημέρες.