Ψυχομετρικά Εργαλεία

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα σε στελέχη που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού, να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν κατάλληλα τις πληροφορίες που δίνουν τα ψυχομετρικά εργαλεία. Κατανοώντας βαθύτερα τα τεστ ικανοτήτων και την προσέγγιση των ερωτηματολογίων επαγγελματικής προσωπικότητας αξιοποιούν στο μέγιστο την πληροφόρηση που λαμβάνουν, έτσι ώστε να παίρνουν τις καταλληλότερες αποφάσεις.

Απευθύνεται σε:

  • Διευθυντικά Στελέχη που εμπλέκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης, είτε εσωτερικών, είτε εξωτερικών υποψηφίων

Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Γνωρίζουν τα είδη των τεστ ικανοτήτων, τη χρησιμότητά τους και την καταλληλότητά τους
  • Μαθαίνουν να κατανοούν και να δίνουν ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων των τεστ
  • Γνωρίζουν τις βασικές Αρχές Δεοντολογίας
  • Αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με τις ψυχολογικές θεωρίες προσωπικότητας και τη σχέση τους με την εργασία
  • Μαθαίνουν να ερμηνεύουν και να κατανοούν τις διαστάσεις ενός προφίλ επαγγελματικής προσωπικότητας, στα πλαίσια μίας θέσης εργασίας
  • Μαθαίνουν να συσχετίζουν το OPQ με τις επαγγελματικές ιδιότητες (Competencies) του οργανισμού τους

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται στη μία (1) ημέρα.