Εργασιακά Τεστ

Έχει αποδειχθεί ότι η σωστή χρήση των κατάλληλων εργασιακών τεστ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα τεστ παρέχουν αντικειμενική και σχετική με την εργασία αξιολόγηση και μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης εξασφαλίζοντας την τοποθέτηση του κατάλληλου ατόμου στην κατάλληλη θέση (Εξωτερική Επιλογή Προσωπικού, Εσωτερική Επιλογή Προσωπικού /Προαγωγές, Μετακίνηση και Μετατάξεις Προσωπικού).

Επίσης, βοηθούν στον προσδιορισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων των ατόμων και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού (Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών Ανάπτυξη Προσωπικού).

Επιπρόσθετα, παρέχουν μία οικονομική λύση στη διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Το σεμινάριο αυτό ακολουθεί τις αρχές στη χρήση και ερμηνεία των εργασιακών τεστ της BPS (British Psychological Society) και προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξασκηθούν μέσω πρακτικών ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων.

Απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Αποκτούν βασικές ψυχομετρικές γνώσεις απαραίτητες για τη χρήση και εκτίμηση ενός τεστ
  • Μαθαίνουν να χορηγούν και να βαθμολογούν ψυχομετρικά τεστ
  • Μαθαίνουν να ερμηνεύουν και να δίνουν ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων των τεστ
  • Μαθαίνουν πως να αξιολογούν και να επιλέγουν τα κατάλληλα τεστ ικανοτήτων για τις ανάγκες του οργανισμού τους
  • Αποκτούν εξοικείωση με τις σειρές των τεστ ικανοτήτων της Evalion
  • Εγγράφονται ως “Ειδικευμένοι Χρήστες Επιπέδου 1” που τους επιτρέπει τη χρήση των τεστ της Evalion

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται στις δύο (2) ημέρες + μισή (½) ημέρα follow up.