Χορήγηση Εργασιακών Τεστ

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής κατεύθυνσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για εκείνους που επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος μόνο στη διαδικασία της χορήγησης και της βαθμολόγησης των εργασιακών τεστ / ερωτηματολογίων. Όσοι παρακολουθούν το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει, έπειτα, να εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτούν μόνο υπό την εποπτεία ειδικευμένων χρηστών Επιπέδου 1.

Απευθύνεται σε:

  • Υποστηρικτικό προσωπικό τμημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Υποστηρικτικό προσωπικό άλλων τμημάτων που εμπλέκεται σε διαδικασίες χορήγησης εργασιακών τεστ / ερωτηματολογίων

Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Μαθαίνουν να χορηγούν και να βαθμολογούν τεστ ικανοτήτων
  • Γνωρίζουν τις βασικές Αρχές Δεοντολογίας
  • Εκτιμούν τις διαφορές ανάμεσα σε ένα εύρος δημοσιευμένων τεστ ικανοτήτων
  • Αποκτούν τον τίτλο «Ειδικευμένου Χορηγητή Τεστ & Ερωτηματολογίων»

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται στη μία (1) ημέρα + μισή (½) ημέρα follow up.