Ερωτηματολόγιo Υποκίνησης

Η υποκίνηση (τα κίνητρα) είναι καθοριστικής σημασίας για μια επιτυχημένη απόδοση. Ένα ερωτηματολόγιο υποκίνησης είναι ένα εργαλείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναγνωρίζει την ενεργητικότητα με την οποία ένα άτομο προσεγγίζει μία εργασία ή μια κατάσταση, καθώς επίσης και τις συνθήκες που τείνουν να αυξάνουν ή να μειώνουν την υποκίνησή του. Αναγνωρίζοντας το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού το τι κινητοποιεί ένα άτομο, μπορεί να προτείνει κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης της απόδοσης, να κάνει ορθότερες επιλογές προσωπικού, να εντάξει πιο επιτυχημένα ένα νέο άτομο σε μία υπάρχουσα ομάδα, να αυξήσει τα ποσοστά ικανοποίησης και διατήρησης του προσωπικού, να κάνει καλύτερο σχεδιασμό καριέρας και συμβουλευτική σταδιοδρομίας.

Τα ερωτηματολόγια υποκίνησης αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία για την δομημένη περογραφή των καταστάσεων και των έργων που μπορεί να ευνοήσουν ένα άτομο να δείξει τον «καλύτερό» του εαυτό και την αξιοποίηση αυτών σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Απυθύνεται σε:

  • Στελέχη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με τις πρόσφατες ψυχολογικές θεωρίες που αφορούν την εργασιακή υποκίνηση
  • Αποκτούν εξοικείωση με τα ερωτηματολόγια υποκίνησης της Evalion
  • Μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν ένα ερωτηματολόγιο υποκίνησης ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού τους, στα διάφορα εργασιακά πλαίσια
  • Μαθαίνουν να χορηγούν, να ερμηνεύουν και ανατροφοδοτούν τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου υποκίνησης
  • Εγγράφονται ως “Πιστοποιημένοι Χρήστες” που τους επιτρέπει τη χρήση των ερωτηματολογίων υποκίνησης της Evalion

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται στη μία (1) ημέρα και μισή (½) ημέρα follow up.

Σημείωση: Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου αυτού είναι απαραίτητη η προηγούμενη πιστοποίηση των συμμετεχόντων στην εκτίμηση και χρήση των ερωτηματολογίων επαγγελματικής προσωπικότητας της Evalion ή σχετική πιστοποίηση, Επιπέδου 2, από τον BPS (Βρετανικό Ψυχολογικό Σύλλογο)