Ερωτηματολόγια Ανάπτυξης 360°

Η αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 360º παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των στελεχών και διευθυντών μιας εταιρίας, μιας και συλλέγονται πληροφορίες για την επίδοση του ατόμου με πολύ-επίπεδο τρόπο. Η Evalion διαθέτει μια σειρά από εργαλεία που επιτρέπουν την ανάδειξη των αναπτυξιακών αναγκών των ατόμων σε σχέση με τις επιθυμητές επαγγελματικές ιδιότητες (competencies), μέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης 360º. Οι επιλογές που προσφέρονται περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικές εφαρμογές των εν λόγω προγραμμάτων.

Επιπλέον, η Evalion, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της, δύναται να σχεδιάσει ερωτηματολόγια και συστήματα που αντανακλούν επακριβώς τις επαγγελματικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό, για αποκλειστική χρήση από αυτόν.