Οδηγός Προσωπικής Ανάπτυξης

Ο Οδηγός Προσωπικής Ανάπτυξης αποτελεί έναν ολοκληρωμένο εγχειρίδιο που αφορά την προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη. Είναι σχεδιασμένος στη βάση επαγγελματικών ιδιοτήτων και παρουσιάζει τον τρόπο που …

Οδηγοί Δομημένης Συνέντευξης

Οι οδηγοί συνέντευξης της εταιρίας περιέχουν όλα όσα χρειάζονται για να διεξάγει κάποιος μία δομημένη συνέντευξη βάσει επαγγελματικών ιδιοτήτων (competencies). Οι οδηγοί αυτοί συνέντευξης είναι …

Ασκήσεις Προσομοίωσης

Οι Ασκήσεις Προσομοίωσης (ή Πολλαπλής Αξιολόγησης) βασίζονται στη χρήση της προσομοίωσης εργασιακών καταστάσεων για σκοπούς αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. Προσφέρουν την ευκαιρία παρατήρησης της συμπεριφοράς των …

Ερωτηματολόγια Υποκίνησης

Η υποκίνηση είναι τέτοιας πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία της εταιρίας, όπως είναι κάθε ικανότητα ή προσωπικό γνώρισμα. Κατανοώντας τι υποκινεί το προσωπικό, οι διευθυντές …

Εργασιακά Τεστ Ικανοτήτων

Τα τεστ ικανοτήτων έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν τις τωρινές ικανότητες και το μελλοντικό δυναμικό για διαφορετικά είδη εργασιακών δεξιοτήτων. Η πληροφορία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα …