Χορήγηση Εργασιακών Τεστ

Σχεδιασμένο για εκείνους που επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος μόνο στη διαδικασία της χορήγησης και της βαθμολόγησης των εργασιακών τεστ / ερωτηματολογίων.

Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Η Evalion σχεδιάζει και διεξάγει βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης για την ενίσχυση και βελτίωση δεξιοτήτων, σημαντικών για την άσκηση διαφόρων καθηκόντων, διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων.

Εργασιακά Τεστ

Παρέχουν αντικειμενική και σχετική με την εργασία αξιολόγηση και μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης εξασφαλίζοντας την τοποθέτηση του κατάλληλου ατόμου στην κατάλληλη θέση.

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Εξοικείωση και να κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών που δίνουν τα ψυχομετρικά εργαλεία.

Ερωτηματολόγιo Υποκίνησης

Σχεδιασμένο ειδικά για να αναγνωρίζει την ενεργητικότητα με την οποία ένα άτομο προσεγγίζει μία εργασία ή μια κατάσταση, καθώς επίσης και τις συνθήκες που τείνουν να αυξάνουν ή να μειώνουν την υποκίνησή του.